Únor 2011

PROSBA O POMOC...

14. února 2011 v 16:00 | maťass.madamess |  Kontakt, odkazy a len tak
Nedávno som obdražala jednnu prosbu o pomoc. ...Teda nie ja ale moji rodičia...tak som sa rozhodla to sem dať....Je to o chlapčekovi ktorý má autistický syndrom a dá sa liečiť delfinoterapiou. .CHCEM POPROSIT VšETKYCH KTORý PRACUJU ABY TOMUTO CHLAPCEKOVI POMOHLI TYM žE MU DARUJú 2% Z DANE ABY SA NA TúTO FINANCNE NáROčNU TERAPIU DOSTAL...ja ho poznam osobne aj rodinu ....tak tí čo by mohli takto pomôcť alebo aj inou formou pokiaľ možu nech si pozrú jeho stránku: www.branko.wbl.sk ...a pomôžu mu ...na tejto stránke je uvedené všetko aj kontakt no radšej povedzte že ste sa o nom dozvedeli inou formou že ste to našli na jeho stránke no nezmienuje sa prosím nikto o mne a tomto blogu...

Ešte raz Vás všetkých prosím tí čo chodia na túto stránku a pracujú pozrite si stránku www.branko.wbl.sk ....a zavolajte jeho mamine a dajte tomuto chlapčekovi Vašu 2% z dane... Nebude Vás to stať nič ...a pomôžete mu...budete mať krásny pocit pri srdiečku...

TOTO JE PROSBA PRE VSETKYCH CO PRACUJú...DAJTE SVOJE 2% Z DANE NA DOBRú VEC....
    

geopatogenné zony

14. února 2011 v 12:08 | maťass.madamess |  Zaujímavosti
Kým si starí Rimania či Gréci postavili osadu, vybudovali najprv na vyhliadnutom mieste ohradu pre ovce. Nechali ich tam rok či dva sa pásť. Potom niekoľko oviec zabili a vyňali im pečeň. A osadu tam postavili len vtedy, keď boli všetky pečene zdravé.

Ak si chcel gazda postaviť dom a hospodárstvo, obstaral si najprv psa. Kam si na vyhliadnutom pozemku na noc pes ľahol, tam hospodár postavil dom. A kde pes zapal, tam si dal gazda posteľ.

Dnes však akoby sme zabúdali na prastaré tradície a prapodivné miesta, geoaktívne zóny. Kým o nich človek nič nevie, má život trochu ľahší, o jeden faktor menej zložitý, no nie bezpečnejší. Akonáhle však zistí, že geoaktívne zóny a z nich najmä geopatogénne zóny na neho výrazne pôsobia, po pokojnom živote už niet ani chýru ani slychu.

Geoaktívna zóna je taká lokalita na zemskom povrchu (i nad ním), v ktorej pod vplyvom prirodzenej alebo umelej nehomogenity dochádza k zmene fyzikálnych polí na teréne (i nad ním). Tieto zmeny nie sú idiferentné voči živým organizmom, môžu ich stimulovať pozitívne alebo negatívne. Stimulácie závisia od dĺžky pobytu v geoaktívnej zóne a javia sa ako primárne faktory vplývajúce na zdravie živých organizmov. V prípade negatívnej stimulácie ich označujeme ako geopatogénne zóny.

Zjednodušene teda môžeme konštatovať, že geoaktívne zóny sú také nehomogenity v okolí živých organizmov, ktoré vyvolávajú inú fyzikálnu situáciu oproti tým miestam, kde sa tieto nehomogenity nenachádzajú.

Čo vlastne vytvára geoaktívne zóny? Príroda a človek. Prírodné geoaktívne zóny sa nachádzajú v miestach prúdenia podzemnej vody, miestach bývalých riečísk, močiarov, v lokalitách s rádioaktívnym podložím, v miestach styku rôznych hornín, v geologických zlomoch a v miestach prirodzených podzemných priestorov. Geoaktívne zóny vytvorené človekom sú stavby v rôznych kultúrnych vrstvách vybudované v histórii, podzemné priestory a všetky inžinierske siete. Geoaktívnu zónu môže vytvoriť aj úprava terénu a melioračná činnosť.

Na živý organizmus najhoršie pôsobí križovanie dvoch alebo viacerých geoaktívnych zón. Stromy, pokiaľ vôbec na geopatogénnych zónach rastú, bývajú krivé, zle vyvinuté, majú na kmeňoch nádory, slabo rodia, vetvy sa im neprirodzene krútia. Poľnohospodárske plodiny na takýchto miestach zle rastú napriek dostatočnému alebo až nadbytočnému hnojeniu. Rosnička v geopatogénnej zóne nereaguje na zmeny počasia, sliepky, pokiaľ vôbec na geopatogénnych zónach znášajú vajcia, znášajú málo. Kravy málo doja, prasce slabo priberajú.

Geopatogénne zóny majú rozličnú kvalitu i tvar. Tvarovo ide o čiary a užšie či širšie pruhy. Kvalitatívne geopatogénne zóny vplývajú na hodnoty zemského magnetického, elektrostatického a elektromagnetického poľa.

Ľudia dlhodobo sa zdržiavajúci na geopatogénnych zónach prejavujú spočiatku únavu, malátnosť či podráždenie. Neskôr sa prejaví znížená obranyschopnosť organizmu, rôzne alergie, chronické ohorenia, choroby vnútorných orgánov. Už koncom 19. storočia si lekári všimli, že v ich obvode existujú miesta či ulice, kde majú viac pacientov ako inde. Dokonca sa dali vypozorovať miesta, kde žili ľudia s tými istými chorobami. Boli to oblasti srdciarov, ľadvinárov... Boli to však predovšetkým miesta, kde prútikárom dvojručné virgule takmer vykĺbili ruky a jednoručné indikátory im od silných reakcií vypadávali z prstov.

Človek v úlohe bioindikátora - prútikára je schopný reagovať na zmeny fyzikálnych polí, v ktorých sa nachádza alebo do ktorých prichádza. Elektronické zariadenie opísané vo vynáleze 828480 autorov Still, Rejdák, Fléger, Chlubna, dokazujúce reakcie prútikára, je založené na princípe elektoodporového, elektromagnetického a rezonančného merania.

Názory na prútikárov a na psychotroniku vôbec sú rôzne. Tvoria širokú škálu od nekritického obdivu a fanatického presvedčenia o úžasných možnostiach psychotroniky cez jej praktické akceptovanie, zdržanlivo pozorujúci pohľad a skepticizmus až po vyslovene zavrhujúce postoje. Je to tak preto, že každý človek je iný. Keby sme boli všetci rovnakí, potom by na svete stačil len jeden človek...

povery o sviečkach

14. února 2011 v 11:55 | maťass.madamess |  Sviečky
Šťastie a požehnanie:

Ak budete sviečky zapaľovať vždy pravou rukou, prinesie vám to šťastie. Ale ak sviečka hneď zhasne, človeka postihne neštasie. Túto poveru možno poľahky využiť pri zariekaní so sviečkou pre šťaste!

Nikdy neroztápajte základňu sviečky, aby pebne stála. Prináša to nešťastie. Takže pri rituáloch a čarovaní je lepšie roztopiť trochu vosku v nádobke a potom doň položiť sviečku, aby dobre stála.

Vianočné sviečky nechajte prirodzene vyhorieť pre požehnanie a šťastie. To isté robte aj počas osláv sviatkov.

Nikdy nezapaľujte tri sviečky jednou zápalkou, a ani nenechávajte horieť tri sviečky naraz. Prináša to nešťastie. V tomto aspekte sa však názory na magické účinky líšia, keďže trojka je posvätné číslo Bohyne a predstavuje jej trojjedinú podstatu.

Sviečky na Vianoce môže sfúknuť iba žena, ktorá sa volá Mária, inak požehnanie vyjde navnivoč. Nie je to veľmi praktické, ale rozhodne je to zaujímavé.

Na Silvestra podarujte sviečku z voskovníka priateľom, ktorým chcete popriať šťastie, zdar a zdravie. V záujme čo najväčšieho účinku však túto sviečku treba na Silvestra aj spáliť. Táto povera je sama osebe skvelou mágiou.

Peniaze:

Ak chcete zbohatnúť, nikdy nepripaľujte sviečku od ohňa. Týmto sa vždy riaďte, keď sa venujete mágii bohatstva a peňazí.

Ochrana:

Ak je vonku búrka, páľte pre bezpečnosť posvätenú sviecu. Väčšina ľudí, ktorí sa venujú mágii, na tento účel používajú bielu sviecu, pretože biela je farbou ochrany.

Zažatím sviece pri narodení, po smrti a pri narodeninách sa zabezpečí osobitná ochrana pred zlom. Pri narodení sa uctí duch dieťaťa prichádzajúceho na tento svet. Pri smrti človeka svetlo ukazuje cestu do ďalšej inkarnácie. A na narodeniny sviečka pripomína vaše vlastné svetlo, ktoré treba mať stále v úcte.

Znamenia a predzvesti:

Sviečka, ktorá počas rituálu zhasne, naznačuje prítomnosť nepokojného ducha. Ak sa však pri rituáli objaví duch, nebude môcť vstúpiť do posvätného kruhu bez povolenia. V takomto prípade konajte podľa vlastného uváženia, uvedomte si však, že nie všetci duchovia sú dobrí, a nie všetci majú dobré úmysly.

Sviečky, ktoré horia domodra, alebo sa ich stekajúci vosk vinie okolo základne, odhaľujú prítomnosť duchov. Niektorí ľudia to zasa považujú za predzvesť smrti. V mágii je pozorovanie vosku alebo plameňa sviečky bežnou formou veštenia a s pohybom plameňa sa spája nesmierne množstvo významov.

Ak sa sviečka nerozhorí, príde búrka. Je to naozaj tak vzhľadom na vlhkosť vzduchu.

Jasne blčiaca sviečka je predzvesťou listu pre osobu, ktorá sedí oproti.

Náhodné prevrhnutie sviečky a jej zhasnutie naznačuje nastávajúci sobáš v rodine.

Ak sa niekomu podarí oživiť zhasínajúcu sviecu, naznačuje to, že je to osoba cnostná a čistého srdca.

Ak v plameni vidno kruh, naznačuje to zásnuby alebo sobáš.

Kúsok sadze na knôte sviečky odhaľuje skorú návštevu niekoho neznámeho.

Priania:

Obrad sfukovania narodeninových sviečok pravdepodobne pochádza z Artemidinych rituálov. Ide o to, aby všetky sviece zhasli naraz. Dym, ktorý tak vznikne, odnesie vaše priania do nebies. Pamätajte však, že pri tomto čare zohráva veľkú úlohu ticho. Vyslovením želania sa s tým spojená energia zmarí.

Magické schopnosťi zisťi ich...

10. února 2011 v 16:48 | maťass.madamess |  Magické schopnosti
Najskôr chcem podotknúť že tieto 2 rituály som sem už dávala no kedže niektorý  newedia čo a ako dám ich sem ešte raz....


Najskôr urob 1 rituál a potom druhý.Pred obydvoma rituálmi medituj.


Meditácia: Medituješ tak že sa dáš do oblúbenej polohy alebo do tureckého sedu a sústredíš sa na kúzlo. Ked sítiš že si pripravený na kúzlo tak ho urob...

Prvý rituál:

Potrebuješ:1 sviečku
                   papier,pero
                   Kúzlo

Postup:Na papier napíš všetky schopnosti ktoré poznáš.Potom  zapáliš sviečku. Podpáliš papier na ktorom budú napísané schopnosti.Povieš kúzlo keď bude papier horieť!!!

Kúzlo:V túto hodinu a túto chvílu volám starodávnu silu prosím pomôžte mi moje schopnosti 
          objaviť a ovládnuť.A tak sa staň!!!             Po tomto rituály urob ešte druhý rituál:

Pred večerom si zapáľ sviečku a na papier napíš
všetky schopnosti ktoré ťa napadnú. Papier potom spáľ tou
sviečkou a zahrab kdesi vonku. A večer sa ti bude snívať o
ovládaní schopností ktoré  maš.  Po týchto dvoch rituáloch ktoré treba urobiť jeden deň sa by sa po 24-48 hodín mali objaviť schopnosťi.

Účinky: bude sa ti snívať sen o o schopnosťiah ktoré máš.Zaklínadlo, ktoré vráti do minulého života

2. února 2011 v 10:18 | maťass.madamess |  Minulý život
Potrebuješ:  kriedu, sviečky a kúzlo...

Postup: Kriedov nakreslíš pentagram,ktorý ťa bude chrániť pred zlom.  Do rohov pentagramov si daj bielle sviečky ktoré budú zapálené. Chod do stedu pentagramu a povedz kúzlo:

Kúzlo:
Odstráň reťaz času a priestoru,
daj voľnosť mojej duši,
nech telo moje smrteľné
okúsi život, ktorý ma ruší.

Po vysvovení kúzla môžeš odpadnúť ale astrálne sa premiestniš do minulého života. Môžeš sa vrátiť hocikedy ale daj si pozor musíš sa vrátiť pred tým než zomrieš ináč sa nemusíš prebudiť ani tu...


Veríte na mynulí život???Urobte si test...

2. února 2011 v 10:06 | maťass.madamess |  Minulý život
Žila už kdysi vaše duše v jiném těle?
BERLÍN/PRAHA - Zhruba 70 procent lidí věří na převtělování, na minulé životy. Patříte mezi ně i vy? A chtěli byste vědět, zda už máte nějaký život za sebou, zda už jste někdy žili? Následující test vám dá odpověď! Odpovídejte jen »ano«, nebo »ne«. Test vychází ze studie známé německé psycholožky prof. Dr. Helen Wambach, která v hypnóze vyzpovídala už na čtyři tisíce pacientů.

1. Sníte často o těch samých událostech?
2. Jste každým rokem ve stejnou dobu bezdůvodně smutní a pociťujete beznaděj?
3. Reagujete občas úplně jinak, než je vaším zvykem?
4. Cítíte, nebo myslíte někdy tak, jako byste měli jiné pohlaví?
5. Myslíte si, že váš život najednou nabral překvapivý směr?
6. Myslíte, že byste měli někoho přivést na správnou cestu?
7. Měli jste v dětství »neviditelného přítele«, se kterým jste často mluvili?
8. Máte nějakou chronickou nemoc, která se nelepší, i když se lékaři i vy snažíte?
9. Máte mateřská znamínka, nebo nápadné jaterní skvrny?
10. Máte často studená chodidla nebo ruce, ačkoliv je teplo?
11. Straníte se určitých míst bez viditelného důvodu?
12. Bojíte se hluboké vody nebo propastí?
13. Bojíte se nějakých zvířat - např. koní, psů, pavouků, atd.?
14. Trpíte bezdůvodně silným strachem, že vás někdo opustí?
15. Dorazíte na jedno místo a hned víte: Tady už jsem někdy byl/a?
16. Vzpomínáte si na věci, které nemohou být z vašeho života?
17. Zdají se vám někteří neznámí lidé neuvěřitelně důvěryhodní?
18. Víte o nějakém období dějin daleko více (např. o oblečení) než o jiném?
19. Máte pocit, že v jiném období dějin byste byl/a šťastnější?
20. Přitahuje vás až magicky nějaká země?
21. Myslíte si, že jste se narodili ve špatné zemi?
22. Měli byste raději nějaké jiné zaměstnání, než máte nyní?
23. Je až nápadné, jak snadno se učíte cizím řečem?
24. Dokážete hrát na nějaký hudební nástroj, aniž byste se to učili?
25. Zdá se vám, že s některými řemeslnými schopnostmi jste se už narodil/a (např. hrnčířství)?
26. Posloucháte rádi muziku z nějakého určitého období, nebo jiné kultury?
27. Opovrhujete určitými jídly, nápoji nebo vůněmi, aniž byste tušili proč?
28. Reagujete na některá jména bez příčiny pozitivně, nebo naopak negativně?
29. Máte názory (na morálku, politiku atd.), nad kterými ostatní jen kroutí hlavou?
30. Přešli jste k jiné církvi, nebo o tom přemýšlíte?

Teď si spočítejte odpovědi »ano«. Kolik vám jich vyšlo?
0 - 6: Je velmi nepravděpodobné, že byste už někdy na světě byli. Žijete svůj první život.
7 - 17: Je to velmi pravděpodobné! Nechte se uvést do hypnózy, to vám může prozradit více.
18 - 30: Ano, váš pocit vás nezklamal! Už žijete svůj další život. Možná už několikátý...


JA osobne som niekde čítala že v mynulých životoch vyzeráme rovnako...lenže v každom dospievame viac a viac...vetšinou sa stretávame v každom čase s tými istými ľudmi,,spriaznené duše" ...ale v určitých životoch ako sa rozvíjame a stretávame aj s inými....MYSLíM žE TOMUTO VERíM AJ JA KEDžE POZNáM KúZLO KTOROM SI MôžEš POZRIEť PREDCHáDZAJúCI žIVOT ALE ZáRVEň SA VRáTIť Z NEHO KEDY CHCEš...A JE TO TAK...