Magické bytosti

4. srpna 2010 v 21:41 | maťass.madamess |  Charmed
Čeleď:Hamadryadiedae
Všechny stromy jsou kouzelné a pro svět Nadpřirozených rovněž posvátné,ale jen některé mají schopnost cítit →stromové víly neboli dryády.Můžou na sebe vzít lidskou podobu a pohybovat se poblíž svého stromu,anebo v krajních případech vykořenit celý strom a použít jeho kořeny jako šoupající se končetiny.I ve svém lidském vtělení bývají však dryády často popisovány s odkazem na podobnost s mateřským stromem,a tak dryáda jabloň má zelené vlasy a zlatavou pleť,zatímco dryáda bezinka stejně červenočerné oči jako bobulky bezu.V některé literatuře se pro tyto tvory užívá i označení ent, zvlášť připomínají-li vrásčitou tvář starého muže.I když se stromovému lidu většinou říká dryády(termín pochází z řecké mytologie),neznamená to nutně,že jde výhradně o mladé a krásné bytosti rodu ženského→pokud je bytost mužského rodu je lepší užívat termín ent.
Je-li strom nadán výraznými rysy,například otvory po sucích a podivnými obrazci v kůře,pak lze s úspěchem usuzovat na přítomnost kouzelného stvoření.Kolem nápadných stromů se dobře rozhlédněte po kořenech vyčnívajících nad povrch.Hledejte také zkypřenou půdu a vytrhaný mech.
Dryády a entové povětšinou vyrůstají uprostřed světa Nadpřirozených bytostí osamocení v podobě osiřelého stromu na kopci či nejstaršího stromu na mýtině,případně vedle studánky nebo jako jedna z dvojice propletených dřevin.
Dryády umírají,pokud je strom podťat,přestože některé přežijí v podobě ducha a nelítostně pak pronásledují toho,kdo jejich smrt zavinil.
Duchové dubu,jasanu,trnky a dryády cesmínu se už celé věky považují za ochránce Neviditelných(nadpřirozených).Zejména dub je pro kouzelné tvory stromem posvátným a pravděpodobnost,že bude osídlen kouzelným stvořením,u něj bývá značná.Z ochranných dryád je nejmocnější horský jasan a dále jeřáb.Za jeho ochrannou silou stojí červené bobule,podobné jako u cesmínu.Dryády těchto stromů mívají vlídnou povahu.
Avšak pokud obývá cesmínu duch mužského pohlaví(ent),mívá sklony k zlomyslnosti.Za zvlášť nebezpečné duchy se považují dryády hlohu,které se většinou vyskytují v početnějších skupinkách.Dryády bezu je rovněž považována za ochránce,přesto se některé můžou chovat nepřátelsky.Bezové dryády se ostatně vyskytují poměrně hojně.Pokud neříznete jejich kmínek a vytékající míza má barvu krve,je přítomnost dryády potvrzena.Lísková dryáda je považována za moudrou a její moudrost přechází i na ty,kdo pozřou její oříšky.Podobně jabloňové dryády předávají svými plody sílu a mládí.Ale nebezpečné je pod takovou jabloní usnout→člověku hrozí ,že ho ve spánku unesou Neviditelní……

Mořské panny
Mezi mořskou pannou a mořskou vílou je velký rozdíl, tak za 1. mořské panny mají ocasní ploutev a mořské víly nohy. Mořské panny žijí ve větších hlobkách, kdyžto víly se zdržují u útesů nebo břehů. Mořské panny lidi většinou nevyhledávejí, naopak mořské víli ano. Mořské panny jsou velice krásné a nádherně zpívají. Občas vyplouvají na opuštěné pláže a svým zpěvem okouzlují mladé muže, kteří je pak hledají. Většinou je ale pohltí moře. Bydlí v krásných palácích úplně na dně moře, hodně daleko od míst kudy proplouvají lodě. Občas také v zachovalích vracích velkých lodí. Někdy střeží velké vzácné poklady. Potkat mořskou pannu není tak těžké, avšak většinou trvá jen pár minut. Ale i za tu krátkou dobu Vám toto setkání stoupne do hlavy.
Jednorožci byli zvířata plná štěstí, lásky a moudrosti.

Život

Jednorožci měli dlouhý, bezstarostný život. Někteří sloužili elfům a někteří si prostě jen tak užívali života...
Láska
Když se jednorožci zamilovali už nikdy si nebyli nevěrní. Ale když sejednorožec zamiloval do druha který ho odmítl nebyl schopný to unést a odešel od stáda. Ve dne spal, v noci se proháněl po loukách.
Když uviděl někoho šťastného chtěl mu štěstí překazit. Už nepřinášel štěstí ale smůlu. Srst mu ztmavla a hele! Už to nebyl ten krásný, čistě býlý jednorožeček, který se narodil mamince. Teď to byl ten zlý, černý jednorožec. Jenom dodám že za to nemohl.
Rozmnožování
Jednorožci se rodili z vajec. Asi vám to asi připadá jako blbost, ale nebyla to običejná zvířata. Samice ,,snesla" vejce velké asi jako pštrosí a to vejce rostlo. Když bylo velké asi jako pes (myslím velkého psa) tak se z něj vyklubal malý jednorožeček. Nebyl tak velký jako hříbě, ale byl menší. Rychle rostl a do 2 let byl stejně velký jako jeho rodiče. Rodiče nikdy svoje dítě neopustí. Když jednorožčátku někdo nebo něco ublíží rodiče mu to oplatí. Jako kdyby si řídili pravidlem ,,oko za oko, zub za zub".

Štěstí a smůla
Bílí jednorožci přinášejí štěstí. Jo, to víme. Ale jak? Kde ho vzali? Jako ho dají? Tady jsou odpovědi. Krev bílého jednorožce uzdravuje a léčí. Slzy jednorožce dodají okamžitou sílu a taky léčí. Kdo zabije bílého jednorožce už nikdy nebude normální bytostí (člověkem, elfem, trpaslíkem,...), vždy bude jenom na obtíž, bude nosit smůlu a zlo.
U černých jednorožců je to přesně naopak.
Druhy

Bílí


Hnědí

Černí

Okřídlený jednorožec

Vznikl zkřížením jednorožce a pegase. Takto vznikli nejkrásnější a taky nejhodnější a nejmilejší zvířata na světe.
Trpaslíci

Trpaslíci jsou další rasa, bez které by fantasy nebylo plnohodnotné fantasy. Malí, širocí, svalnatí mužíčci s obouruční sekerou a kroužkovou košili určitě mají něco do sebe.

Především jsou skvělí válečníciařemeslníci (ať už jde o kovářství, a tvoření zbraní, nebo o zlatnictví, ražení tunelů, stavitelství...).
Trpaslíčí zbraně, popř. zbroje představují elitu kovářských prací. Díky Mithrilu, vzácnému kovu, který převzali od elfů, jsou jejich zbraně pevné, ostré a prakticky nezničitelné.
Popis:
Proč "trpaslíci"? Protože jejich výška se pohybuje u většiny autorů zhruba okolo 140cm, jsou ale i větší, popř. menší "druhy" trpaslíků.
Nezbytnou součástí trpaslíka jsou jeho vousy. Úcta se mezi trpaslíky měří zásadně podle délky a hustoty vousů, na které jejich majitelé nedají dopustit. Pokud příjde trpaslík o vousy, je zostuzen a většinou opouští svůj klan, aby nedělal ostudu.
Oproti lidem, elfům nebo skřetům jsou silnější a houževnatější a lépe snášejí bolest a námahu.

fénix

Je posvátný bájný pták Egypťanů, zobrazovaný jako zlatý sokol s hlavou volavky. Byl pokládán za ztělesnění slunečního boha. Je to symbol ptáka, který se v určitých časových obdobích (500, 1000, 1481 let) (někde se píše, že každých 100 let) sám spálí a do tří dnů znovu povstane ze svého popela. V tomto smyslu se také používá jako symbol Krista a nesmrtelnosti. Jinak také symbolizuje vzkříšení, nesmrtelnost a nezničitelného ducha lidstva.
Čínský Fénix (Feng-chuang) nemá s evropským Fénixem nic společného, snad kromě toho, že má také mytologický původ. O ptácích Feng-chuang se objevují zmínky již v textech z konce 2.tisíciletí př. Kr. V jednom komentáři k "Letopisům jara a podzimu" ze 4. století př. Kr. se píše, že mužský Fénix, ženský Jednorožec a magická bytost, totiž zelený drak, červený pták, bílý tygr, želva - "tmavý válečník", jsou znamení, že zemi vládne dobrý král. Feng-chuang je druhé ze čtyř zázračných zvířat a král opeřenců. Je-li zobrazen s drakem, symbolizuje drak císaře a Fénix císařovnu; tento symbol ženského Fénixe je pozdějšího data.


Drak

Ztělesňuje bohu nepřátelské prasíly, které musí být přemoženy (v souvislosti s tím vznikly mýty a pohádky o boji s drakem - Apollo, Siegfried nebo třeba i sv. Jiří a další hrdinové). V Apokalypse je drak jako symbol Satana přemožen archandělem Michaelem. V pohádkách vystupuje drak jako strážce pokladu nebo unesené princezna (panny = čistoty) ztělesňuje tak těžkosti, které musí být překonány před dosažením cíle. C. G. Jung spatřuje v mýtech o boji s drakem výraz boje mezi já a regresivními silami nevědomí.
Narozdíl od evropské mytologie je čínský Drak dobromyslné zvíře - symbol mužské plodící přírodní síly (jang). Od dob dynastie Chan (206 př. Kr. - 220 po Kr.) je zároveň symbolem císaře nebo syna nebes. Je prvním ze "360 šupinatých zvířat" a páté zvíře čínského zvěrokruhu.Jako jedno ze čtyř zvířat světových stran je drak spojován s východem, se stranou vycházejícího slunce, zrodu, jarního deště a deště vůbec. Zde se mu říká modrozelený drak (čching-lung) a jeho protějškem je bílý tygr (paj-chu), vládce západu a smrti. Na obrazech jsou často znázorněni dva draci, kteří si v oblacích hrají s míčem nebo perlou (= hrom) - což způsobuje déšť.
Kosmologická zkoumání rozlišovala již brzy čtyři kategorie" za prvé nebeské draky (tchien-lung), kteří symbolizují obrozující sílu nebes, za druhé draky - duchy (šen-lung), kteří nechávají padat déšť, za třetí zemské draky (ti-lung), vládce pramenů a vodních toků, a za čtvrté strážce pokladů(fucang-lung). Navíc existovali podle lidových představ čtyři dračí králové (lung-wang), z nichž každý střežil jedno ze čtyř moří, obklopujících zemi.
Drak a Fénix ztělesňují mužskou a ženskou přirozenost a jsou symbolem manželů.

Ninfi,driady a víli

Ztělesňuje bohu nepřátelské prasíly, které musí být přemoženy (v souvislosti s tím vznikly mýty a pohádky o boji s drakem - Apollo, Siegfried nebo třeba i sv. Jiří a další hrdinové). V Apokalypse je drak jako symbol Satana přemožen archandělem Michaelem. V pohádkách vystupuje drak jako strážce pokladu nebo unesené princezna (panny = čistoty) ztělesňuje tak těžkosti, které musí být překonány před dosažením cíle. C. G. Jung spatřuje v mýtech o boji s drakem výraz boje mezi já a regresivními silami nevědomí.
Narozdíl od evropské mytologie je čínský Drak dobromyslné zvíře - symbol mužské plodící přírodní síly (jang). Od dob dynastie Chan (206 př. Kr. - 220 po Kr.) je zároveň symbolem císaře nebo syna nebes. Je prvním ze "360 šupinatých zvířat" a páté zvíře čínského zvěrokruhu.Jako jedno ze čtyř zvířat světových stran je drak spojován s východem, se stranou vycházejícího slunce, zrodu, jarního deště a deště vůbec. Zde se mu říká modrozelený drak (čching-lung) a jeho protějškem je bílý tygr (paj-chu), vládce západu a smrti. Na obrazech jsou často znázorněni dva draci, kteří si v oblacích hrají s míčem nebo perlou (= hrom) - což způsobuje déšť.
Kosmologická zkoumání rozlišovala již brzy čtyři kategorie" za prvé nebeské draky (tchien-lung), kteří symbolizují obrozující sílu nebes, za druhé draky - duchy (šen-lung), kteří nechávají padat déšť, za třetí zemské draky (ti-lung), vládce pramenů a vodních toků, a za čtvrté strážce pokladů(fucang-lung). Navíc existovali podle lidových představ čtyři dračí králové (lung-wang), z nichž každý střežil jedno ze čtyř moří, obklopujících zemi.
Drak a Fénix ztělesňují mužskou a ženskou přirozenost a jsou symbolem manželů.

Magické bytosťi

ANATHE-bohyně válek jež používá smrtelné kledby ANATHENA MARANATHA.
ARURU a ARYAMAN-tvůrci lidských bytostí z hlíny.
BARDOVÉ-zpěváci,básníci a tvůrci historie.
ČARODĚJNICE-dcery a představytelky Bohyně,ochránkyně přírody pomocí kouzelných zaříkadel.
DRUIDKY-ochránkyně kouzel,věšteb a proroctví.
DRUIDOVÉ-strážci starých tradic,kněží a učitelé.Vykladači znamení a lidových tradic rodu.Představitelé jeleního krále.
FILDOVÉ-básníci a věštci.
GRIMALKINY-zlé bojové čarodějnice které ochranují vlastní majetek použitím pomluv a rozmanitých negativních sil,jaký je upřený pohled,dáblovo oko,mířící ukazováček,vyslovené či napsané jméno,prokletí,negativní rituální magie,navazujcí strach,jako jsou obřady představujcía popisujcí nepřítelé měsíce s žádostí o pomstu.
HARFISTÉ-muzikanti.
HEXENY-čarodějnice,ženy.
HOLDY-čarodějnice ženy.
CHRONOS-bůh času.
KNĚŽKY-ochránkyně a iniciátorky posvátných rituálů.
KOUZELNÍCI A ČARODĚJOVÉ-mužští čarodějové.
KRÁLOVÉ-lidští potomci Adama-síla a paže.
KRÁLOVNY-bohyně odvozené z jiného světa-kouzel a čar.
LUCINA-bohyně čarodějnic.
MENARVA-bojová bohyně rozumu a měsíčního kalendáře.
NAGNA-bohyně nahoty.
NASHE-bohyně věštění.
PŘÍZRAKY A DUCHOVÉ-návštěvníci a hosté.
SATYRKYNĚ-bojové čarodějnice užívající satyru nactiutrhání a přestoupení tabu jako kouzelných zbraní proti hříšníkům.
SKŘÍTCI-,,malí lidé z kopců" a kouzelnými schopnosti pocházejcí od TUATHA DE DANANNA
ŠAMANI-návštěvníci jiného světa prorokové.
TUATHA DE DANNAN-děti bohyně DSANU(matky Bohů)
VATOVÉ-vykladači obětí.
VĚŠTCI-jasnovidci kteří mohou prohlédnout do budoucnosti.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Si čarodejnicou???

áno 63.1% (411)
nie 36.9% (240)

Komentáře

1 maria maria | 24. května 2012 v 22:29 | Reagovat

existuju upíry a vlkodlaci a ako sa nimi mozem stat?

2 Lovkyňa démonov Lovkyňa démonov | E-mail | 23. července 2013 v 21:59 | Reagovat

[1]:

Maria ;)
Vlkolak, nie vlkodlak.
Upírom sa staneš veľmi ľahko, vlkolakom..uff...to je ťažšie, ale dá sa to.
Uhm..povedali si že "existujú upíry a vlkodlaci a ako sa nimi môžem stať?"
Ak chceš byť vlkolak a upír zároveň, bude z teba hybrid, ktorému je jedno,. koho zabije.
Zlatko, rozmysli si to. Ak sa staneš upírov, zabudni na rodinu a odíť preč. Ak budeš vlkolakom, utekaj len za úplnku, inak žiješ normálne. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama